Privacy Policy


Vi tar din integritet på högsta allvar. PGWorkForce lämnar därför aldrig ut några uppgifter om dig till myndigheter i andra länder. I de fall så krävs måste du själv ta kontakt med respektive myndighet.

De uppgifter som du via vår webbplats eller på annat sätt förmedlar till PGWorkforce Ltd. lagras i en skyddad krypterad databas. Dessa uppgifter används för att PGWorkforce Ltd. ska kunna hantera den egenanställdes registreringar, fakturor, löneutbetalningar och händelser i direktkoppling till PGWorkForce:s verksamhet så som bokföring. Som egenanställd har du rätt att begära registerutdrag på de uppgifter som finns registrerat i ditt namn, samt begära justering av dessa.